GÓRY SOWIE – PODSUMOWANIE

WSZYSTKIE OPISANE PRZEZE MNIE PASMA GÓRSKIE, Z PERSPEKTYWY TURYSTY OCENIĆ MOŻNA JAKO SPECYFICZNE. NIE NALEŻY JEDNAK ODBIERAĆ TEGO JAKO CZEGOŚ ZŁEGO. PO PROSTU, NIE WSZYSTKIM, SZCZEGÓLNIE ZAŚ NIE TYM, KTÓRZY PRZYZWYCZAJENI SĄ DO WYGÓD I ROZBUDOWANEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, A TAKŻE DO STRICTE WIDOKOWYCH SZLAKÓW, PRZYPADNĄ ONE DO GUSTU.