Sekrety bydgoskiego Starego Miasta pokazaliśmy seniorom

Turystyczny Klub Seniora również zmierza ku nieuchronnemu końcowi. Ale jakiż to piękny koniec!

Ostatnią prostą rozpoczęliśmy w czwartek 22 września, kiedy to seniorom z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokazaliśmy sekrety bydgoskiego Starego Miasta.

Po drodze wstąpiliśmy m.in. do Parafia Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Bydgoszczy, dawnego budynku klasztornego Klarysek (obecnie Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy) oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Całość oceniamy bardzo pozytywnie i… liczymy na dalsza współpracę!

Spacer odbył się w ramach projektu „Turystyczny Klub Seniora”, realizowanego przez Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”

foto. Bożena Sałacińska

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Leave a Reply

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: